Bli medlem knapp

Specimenkonkurransen 2022

Bli medlem i NMU, da får du tilgang til mer informasjon, bl.a. hvor fangstene er tatt. Og ikke minst får tilgang til alle specimenfangster fra 1989 og frem til i dag!

Plass Art Vekt Lengde Navn Klubb Dato Metode/agn
1 Sik 1240 50 Viggo Madsen SFK X-CPERT (XP) 2022-05-07 Bunnmeite fjærmygg
2 Harr 1220 51 Viggo Madsen SFK X-CPERT (XP) 2022-05-04 Myrsk Steinflue
3 Harr 920 48 Viggo Madsen SFK X-CPERT (XP) 2022-05-04 Myrsk fjærmygg
4 Sik 1230 52 Viggo Madsen SFK X-CPERT (XP) 2022-05-03 Bunnmeite fjærmygg
5 Mort 600 34 Arve Helge Michaelsen SFK Waltons Venner (WV) 2022-04-27 feeder/ostepasta
6 Mort 540 36 Frederik Mortvedt SFK X-CPERT (XP) 2022-04-21 Feeder/loff
7 Vederbuk 2020 52 Frederik Mortvedt SFK X-CPERT (XP) 2022-04-21 Feeder/loff
8 Mort 520 36 Frederik Mortvedt SFK X-CPERT (XP) 2022-04-19 Feeder/loff
9 Stam 2240 56 Frederik Mortvedt SFK X-CPERT (XP) 2022-04-17 Feeder/pasta
10 Harr 930 45 Stein Johannessen SFK LAKEN (LA) 2022-04-17 Bunnmeite/marg/maggot
11 Sik 1340 51 Andreas Næristorp SFK X-CPERT (XP) 2022-04-16 Kikkfiske / Fjærmygg
12 Mort 540 35 Frederik Mortvedt SFK X-CPERT (XP) 2022-04-15 Feeder/loff
13 Sik 1270 52 Anders Engen SFK X-CPERT (XP) 2022-04-05 Mysk / Fjærmygg
14 Harr 760 0 Anders Engen SFK X-CPERT (XP) 2022-04-05 Mysk / Fjærmygg
15 Stam 2080 55 Frederik Mortvedt SFK X-CPERT (XP) 2022-04-01 Feeder/loff
16 Stam 2540 57 Frederik Mortvedt SFK X-CPERT (XP) 2022-03-28 Feeder/loff
17 Sørv 840 36 Roger Johnsen SFK X-CPERT (XP) 2022-03-27 Feeder/krillpasta
18 Stam 2120 54 Frederik Mortvedt SFK X-CPERT (XP) 2022-03-25 Feeder/loff
19 Lake 2660 78 Martin Lintorp SFK X-CPERT (XP) 2022-02-27 Ismeite
20 Mort 640 34 Tonje Hauger SFK Acerina (AC) 2022-02-05 Isfiske/mormyska
21 Lake 2920 75 Morten Martiniussen SFK Acerina (AC) 2022-01-25 Pilk / Agnfisk
22 Lake 3080 77 Morten Martiniussen SFK Acerina (AC) 2022-01-23 Pilk / Agnfisk
23 Lake 3260 76 Morten Martiniussen SFK Acerina (AC) 2022-01-22 Pilk / Agnfisk
24 Lake 3780 79 Morten Martiniussen SFK Acerina (AC) 2022-01-12 Pilk / Agnfisk (RHDP)
25 Lake 2880 77 Morten Martiniussen SFK Acerina (AC) 2022-01-12 Pilk / Agnfisk (RHDP)
Top