Bli medlem knapp

Minstekrav

Art Minkrav
jr
Minkrav
sr
Abbor 500 1100
Ål 0 0
Asp 1000 2000
Brasme 1500 2500
Dvergmalle 0 0
Flire 0 0
Gjedde 3500 8000
Gjørs 1300 3500
Gullbust 0 0
Harr 400 700
Karpe 2000 5000
Karuss 500 1000
Lake 1000 2300
Laks 0 0
Mort 250 500
Røye 500 2000
Sik 500 1200
Stam 1200 2000
Suter 1500 2300
Sørv 500 800
Vederbuk 1200 2000
Ørret 500 2000

NB: Arter merket med bakgrunnsfarge teller ikke i specimenkonkurransen.

Top