Bli medlem knapp

Utbredelse

Innlandsrøye er den nest mest utbredte av alle arter i Norge(Sjørøye ikke medregnet). Det finnes praktisk talt over hele landet med unntak av lavereliggende deler av Østlandet og noen spredte områder i Sør-Norge for øvrig. Røya er en typisk arktisk art og trives derfor best i kaldt vann. Liker seg dårlig i lavereliggende vann med flere arter da den konkurrerer dårlig. Unntaket er de store sjøene hvor røya finner en nisje på dypt vann.


Skogeidrøye på 4980 gram

Hvordan kjenne igjen denne fisken

Røya er lett å kjenne igjen og også lett å skille fra ørret. Den har samme form og hovedtrekk som ørret, men svært små skjell. Det øvre kjevebeinet rekker helt bak den bakre del av øyet. Som sine artsfrender har den fettfinne. Alle finnene er ellers litt spissere (mer markert) enn hos ørret. Røya skiller seg særlig fra ørret i fargespillet med grønn/brun rygg og oransje/rød buk. Den har hvite og røde prikker langs siden, mens finnene under er rødlige. Kanten av buk- og gattfinnen er dessuten hvit.

Litt om levevis

Røye liker seg best fortrinnsvis i litt kaldere og høyereliggende sjøer, og oppholder seg gjerne fra bunnregionen og opp mot midtre vannlag.


Røye 3110 gram fra Skogseidvannet

Ernæringen

Røye ernærer seg på vanninsekter / larver og mindre fisk.

Arten formerer seg

Røya gyter vinter og tidlig vår nær tilførselselver/bekker eller over stengrunn nær bredden.

Fiske etter røye

Røye er en sportsfisk med tradisjoner i Norge. Denne fisken med sine vakre fargespill er nok hyppigst fanget fra isen, men som artsfrenden ørret lar den seg fange året rundt. Å fiske med røyeblink er den klassiske metoden etter røye, men den lar seg absolutt også fange på meite, flue og sluk.


Røye fra Møssvatn

Vann med stor røye

Røya har en utpreget tendens til å lage overbefolkede vann dersom gytemulighetene er gode og det er lite predasjon. Slike vann finnes det mange av. Røyevann som produserer store fisker er i Sør-Norge ofte de store sjøene. I Nord-Norge og spesielt Troms og Finnmark finnes mange gode røyevann og -elver av mye mindre størrelse. I Sør finnes stor røye i f.eks.:

Tyrifjorden
Randsfjorden
Skogseidvannet

Nordover finner vi mange storrøyevann i indre Troms og Finnmark. Mange overbefolkede røyevann vil inneholde en og annen storfisk som har lagt om til fiskediett og her vil valg av metode avgjøre fangstresultatet.

Top