Bli medlem knapp

Utbredelse

Mort finnes på Østlandet nord til Engerdal og Tynset. Den finnes bl.a. i Vurrusjøen og Drevsjø. Ellers er mort utbredt i Glomma-vassdraget, Mjøsa med Lågen, Randsfjorden, Tyrifjorden, Drammenselva, Eiker-vassdraget og i de fleste lavereliggende vann nord og øst for disse. Den finnes også utsatt i noen få vann i Sør-Trøndelag.

Hvordan kjenne igjen denne fisken

Mort blir ofte blandet sammen med mindre vederbuk, stam og særlig sørv. Den er imidlertid ikke så vanskelig å artsbestemme ved å merke seg kjennetegnene. Hodet er nokså lite og uten skjell, munnen er rett med lett overbitt (annerledes hos sørv). Kroppen er noe dyp på eldre fisk mens den er slank på yngre fisk og er fullskjellet (42-45 langs sidelinjen). Ryggfinnen er festet vertikalt over bukfinnen (annerledes hos sørv). Mort har mer eller mindre rødlig/oransje iris (rundt pupillen i øyet). Finnene under kroppen er orange til rødlige (annerledes hos sørv), øvrige finner er mer mørke. Ryggen er grå/grønn/brun og sidene er sølvaktige (annerledes hos sørv).


Trolldaldammen: Mort 540 gram

Litt om levevis

Morten trives i lavereliggende (helst sakteflytende) elver og sjøer. Den kan være hyppig forekommende der det er rikelig med vegetasjon.

Ernæringen

Mort spiser vegetasjon, vanninsekter / larver, små krepsdyr og snegler. En rekke naturlige agn, som for eksempel mindre partikler, maggot, deig og brød er gode agn.

Arten formerer seg

Morten gyter tidligere på våren april/mai/juni. De gulaktige eggene blir spredt over planter og eventuelt røtter der de kleber seg fast og klekker etter halvannen uke.


Mort fra Hølenelva

Fiske etter mort

Mort er i flere miljøer rene skjellsordet. Dette er imidlertid i mange tilfeller helt uten grunn da den er en kjær og takknemlig sportsfisk, særlig for nybegynnere og blant konkurransefiskere. Den tar de fleste agn, og er ikke lei å be om å bite på kroken. Det ligger også en stor utfordring i å få de litt større eksemplarene. Da man ofte fisker med lett utstyr etter mort kan det være stor moro å forsøke å lande en mort på over halvkiloen.

 

Vann med stor mort

Mysenelva (Østfold)
Drammenselva
Hermanstjern (Jevnaker)
Glomma
Mjøsa (Gjøvik)
Lianvannet (Trondheim)
Nitelva (Nedre deler tidlig om våren)
Østensjøvannet (Oslo - kun isfiske tillatt)
Andelva
Grefslisjøen


Det finnes sannsynligvis en rekke uoppdagete vann som huser stor mort.

En liten advarsel:
Dessverre har mort en tendens til å danne overbefolkede vann og blir ofte en belastning på vann den kommer inn i. Gjør ditt for at mort ikke spres til nye vann!!

Top