Bli medlem knapp

Utbredelse

Laken har en østlig utbredelse med hovedområde mellom grensen og en linje fra Oslo til Mjøsa med Lågen, og videre nordover til Lierne i Nord-Trøndelag. I Nordland finnes laken ved Ankenes/Narvik. I Troms finnes laken i flere grensenære vann bl.a. Altevannet. I Finmark og Nord-Troms er laken utbredt over storparten av området, dvs. i de fleste vassdrag som har sitt utspring i Finland og Russland.


Lake 1350 gram fra Glomma

Hvordan kjenne igjen denne fisken

Laken er ikke vanskelig å kjenne igjen. Den er svært avlang (omtrent som artsfrenden lange i saltvann) og rund, halepartiet er flatt sideveis. Den har to ryggfinner. Bakre ryggfinne og gattfinnen er begge av samme form og er meget lange. Halefinnen er avrundet. Hodet er bredt, munnen er stor og den har en karakteristisk skjeggtråd under haken. Ryggen er mørk grønn/brun og flekket, sidene er noe lysere og også flekket og buken er gulhvit. Man kan ofte lett kjenne igjen enkeltlaker på mønsteret.

Litt om levevis

Lakene finner vi i sakteflytende elver og innsjøer hovedsaklig på lavlandet. Fisken lever i bunnregionen, og er hovedsaklig aktiv i skumring og i mørke. I tillegg foretrekker laken kaldt vann, og er dermed primært å treffe på dypere vann om sommeren. Meitefiske etter lake er hovedsakelig noe man gjør i vinterhalvåret, enten fra land, båt eller isen. Laken skjuler seg gjerne blant vannplanter, røtter og i sprekker og hulrom i fjell/stein.


Glomma: Lake 1000 gram

Ernæringen

Yngre fisk spiser vanninsekter / larver og mark. Eldre fisk spiser dessuten annen fisk og krepsdyr. Gode agn etter lake er kort og godt fisk og biter av fisk.

Arten formerer seg

Laken formerer seg på vinteren under isen. Eggene spres på bunnen og faller ned blant stein/grus på bunnen.

Fiske etter lake

Laken er Norges eneste torskefisk i ferskvann, og er en sportsfisk man gjerne kan søke etter også uten å fly rundt med klubbe på isen. Det kan kanskje være en tålmodighetsprøvelse å sitte ute i kulda i mange timer, men sitter storlaken står det i alle fall ikke på tyngde i den andre enden av snøret. Pass på hvis du skal ha en lake opp gjennom et hull i isen; da kan den ligne mer på en ål enn en torskefisk!


Lake tatt i april

Vann med stor Lake

Glomma (Fetsund)
Glomma (Grønsund - Eidsberg)
Glomma (Bingsfoss)
Glomma (Årnes etc., etc.)
Løpsjøen (ved Rena)
Galtsjøen (Engerdal)
Mjøsa
Nøklevann (Oslo)
Rødnessjøen (Haldenvassdraget)
Skullerudsjøen (Aurskog/Høland)

Landets nordlige fylker huser også garantert megastor lake. Lite innmeldinger gir imidlertid tynt statistisk grunnlag.

Top