Bli medlem knapp

Specimenkonkurransen 2018

Bli medlem i NMU, da får du tilgang til mer informasjon, bl.a. hvor fangstene er tatt. Og ikke minst får tilgang til alle specimenfangster fra 1989 og frem til i dag!

Plass Art Vekt Lengde Navn Klubb Dato Metode/agn
1 Gjedde 8550 111 Jørgen Ødmann Andersen Sfk-Carnivora (CA) 2018-10-15 Trolling/Wobbler
2 Brasme 2890 58 Jørgen Ødmann Andersen Sfk-Carnivora (CA) 2018-10-09 Feeder/Maggot/Mark
3 Abbor 1700 49 Jørgen Ødmann Andersen Sfk-Carnivora (CA) 2018-09-24 Spinnfiske/Jigg
4 Vederbuk 2790 55 Jørgen Ødmann Andersen Sfk-Carnivora (CA) 2018-09-07 Feeder/Maggot
5 Stam 2390 57 Jørgen Ødmann Andersen Sfk-Carnivora (CA) 2018-09-07 Feeder/Maggot/Mark
6 Vederbuk 2940 55 Jørgen Ødmann Andersen Sfk-Carnivora (CA) 2018-08-24 Feeder/Brød
7 Asp 3750 71 Jørgen Ødmann Andersen Sfk-Carnivora (CA) 2018-07-27 Droging / Wobbler
8 Abbor 1310 46 Jørgen Ødmann Andersen Sfk-Carnivora (CA) 2018-07-19 Spinnfiske/Jigg
9 Abbor 1420 48 Jørgen Ødmann Andersen Sfk-Carnivora (CA) 2018-07-17 Spinnfiske/Jigg
10 Abbor 1320 45 Jørgen Ødmann Andersen Sfk-Carnivora (CA) 2018-07-13 Spinnfiske/Jigg
11 Gjedde 9730 114 Jørgen Ødmann Andersen Sfk-Carnivora (CA) 2018-06-29 Dorging / Wobbler
12 Vederbuk 2640 55 Jørgen Ødmann Andersen Sfk-Carnivora (CA) 2018-05-30 Feeder / brød
13 Gjedde 11100 118 Jørgen Ødmann Andersen Sfk-Carnivora (CA) 2018-04-15 Spinnfiske / Stad
14 Røye 2600 59 Jørgen Ødmann Andersen Sfk-Carnivora (CA) 2018-01-09 Balansepilk / Maggot
15 Røye 3310 61 Jørgen Ødmann Andersen Sfk-Carnivora (CA) 2018-01-08 Balansepilk / Maggot
16 Røye 5280 64 Jørgen Ødmann Andersen Sfk-Carnivora (CA) 2018-01-08 Balansepilk / Maggot
17 Røye 2470 57 Jørgen Ødmann Andersen Sfk-Carnivora (CA) 2018-01-08 Balansepilk / Maggot
18 Røye 6150 69 Jørgen Ødmann Andersen Sfk-Carnivora (CA) 2018-01-06 Blink / Maggot
Top