Dersom du blir med som medlem hos oss vil du få tilgang til mange flere Artikkler, mulighet for å bruke båtene våre og bli med på mange spennende diskusjoner på forumet.

Specimenkonkurransen 2017

Bli medlem i NMU, da får du tilgang til mer informasjon, bl.a. hvor fangstene er tatt. Og ikke minst får tilgang til alle specimenfangster fra 1989 og frem til i dag!

Plass Art Vekt Lengde Navn Klubb Dato Metode/agn
1 Asp 2660 63 Pål Sindre Svae SFK Acerina (AC) 2017-08-19 Trolling, wobbler
2 Mort 520 33 Pål Sindre Svae SFK Acerina (AC) 2017-07-14 Method, mais
3 Asp 2900 70 Pål Sindre Svae SFK Acerina (AC) 2017-07-06 Trolling, wobbler
4 Asp 3425 75 Pål Sindre Svae SFK Acerina (AC) 2017-07-03 Trolling, wobbler
5 Stam 2475 54 Pål Sindre Svae SFK Acerina (AC) 2017-06-29 Bunnmeite, pølse.
6 Abbor 1250 45 Pål Sindre Svae SFK Acerina (AC) 2017-06-13 Jigg
7 Gjedde 12570 116 Pål Sindre Svae SFK Acerina (AC) 2017-06-03 Trolling, gummi
8 Gjedde 11080 112 Pål Sindre Svae SFK Acerina (AC) 2017-06-03 Trolling, gummi
9 Stam 2100 53 Pål Sindre Svae SFK Acerina (AC) 2017-05-22 Bunnmeite, pølse.
10 Stam 3020 61 Pål Sindre Svae SFK Acerina (AC) 2017-05-21 Bunnmeite, pølse.
11 Gjedde 9140 105 Pål Sindre Svae SFK Acerina (AC) 2017-05-07 Wobbler, dorging.
12 Abbor 1275 41 Pål Sindre Svae SFK Acerina (AC) 2017-04-17 Jigg
13 Abbor 1275 42 Pål Sindre Svae SFK Acerina (AC) 2017-04-15 Jigg
14 Abbor 1525 44 Pål Sindre Svae SFK Acerina (AC) 2017-04-14 Jigg
15 Abbor 1625 45 Pål Sindre Svae SFK Acerina (AC) 2017-04-14 Jigg
Top