Dersom du blir med som medlem hos oss vil du få tilgang til mange flere Artikkler, mulighet for å bruke båtene våre og bli med på mange spennende diskusjoner på forumet.

Minstekrav

Art Minkrav
jr
Minkrav
sr
Abbor 600 1100
Ål 0 0
Asp 0 2000
Brasme 1500 2500
Dvergmalle 0 0
Flire 0 0
Gjedde 4000 8000
Gjørs 2500 3500
Gullbust 0 0
Harr 400 700
Karpe 2000 5000
Karuss 700 1000
Lake 1500 2300
Laks 0 0
Mort 400 500
Røye 500 2000
Sik 800 1200
Stam 1400 2000
Suter 1500 2300
Sørv 500 900
Vederbuk 1700 2000
Ørret 700 2000

NB: Arter merket med bakgrunnsfarge teller ikke i specimenkonkurransen.

Top