Dersom du blir med som medlem hos oss vil du få tilgang til mange flere Artikkler, mulighet for å bruke båtene våre og bli med på mange spennende diskusjoner på forumet.

Specimenkonkurransen 2017

Bli medlem i NMU, da får du tilgang til mer informasjon, bl.a. hvor fangstene er tatt. Og ikke minst får tilgang til alle specimenfangster fra 1989 og frem til i dag!

Plass Art Vekt Lengde Navn Klubb Dato Metode/agn
1 Suter 2625 52 Lennart Gammelsrud SFK Acerina (AC) 2017-06-14 Bunnmeite, mais
2 Suter 2350 49 Lennart Gammelsrud SFK Acerina (AC) 2017-06-11 Bunnmeite, mais
3 Stam 2900 58 Lennart Gammelsrud SFK Acerina (AC) 2017-06-04 Bunnmeite, pølse.
Top