Bli medlem knapp

Specimenkonkurransen 2018

Bli medlem i NMU, da får du tilgang til mer informasjon, bl.a. hvor fangstene er tatt. Og ikke minst får tilgang til alle specimenfangster fra 1989 og frem til i dag!

Plass Art Vekt Lengde Navn Klubb Dato Metode/agn
1 Brasme 3000 61 Lennart Gammelsrud SFK Acerina (AC) 2018-09-06 Bunnmeite, mais
2 Brasme 2925 61 Lennart Gammelsrud SFK Acerina (AC) 2018-09-06 Bunnmeite, mais
3 Vederbuk 2100 51 Lennart Gammelsrud SFK Acerina (AC) 2018-09-06 Bunn, mais
4 Brasme 3100 64 Lennart Gammelsrud SFK Acerina (AC) 2018-09-05 Bunnmeite, mais
5 Brasme 3625 63 Lennart Gammelsrud SFK Acerina (AC) 2018-09-05 Bunnmeite, mais
6 Brasme 3250 63 Lennart Gammelsrud SFK Acerina (AC) 2018-09-05 Bunnmeite, mais
7 Brasme 3325 62 Lennart Gammelsrud SFK Acerina (AC) 2018-09-05 Bunnmeite, mais
8 Brasme 3050 61 Lennart Gammelsrud SFK Acerina (AC) 2018-09-05 Bunnmeite, mais
9 Brasme 2925 59 Lennart Gammelsrud SFK Acerina (AC) 2018-09-05 Bunnmeite, mais
10 Brasme 2825 59 Lennart Gammelsrud SFK Acerina (AC) 2018-09-05 Bunnmeite, mais
11 Brasme 2825 60 Lennart Gammelsrud SFK Acerina (AC) 2018-09-05 Bunnmeite, mais
12 Brasme 2700 60 Lennart Gammelsrud SFK Acerina (AC) 2018-09-05 Bunnmeite, mais
13 Brasme 2650 61 Lennart Gammelsrud SFK Acerina (AC) 2018-09-05 Bunnmeite, mais
14 Brasme 2625 60 Lennart Gammelsrud SFK Acerina (AC) 2018-09-05 Bunnmeite, mais
15 Brasme 2775 60 Lennart Gammelsrud SFK Acerina (AC) 2018-09-04 Bunnmeite, mais
16 Brasme 2750 60 Lennart Gammelsrud SFK Acerina (AC) 2018-09-04 Bunnmeite, mais
17 Mort 600 37 Lennart Gammelsrud SFK Acerina (AC) 2018-09-04 Bunnmeite, mais
18 Brasme 3075 63 Lennart Gammelsrud SFK Acerina (AC) 2018-09-04 Bunnmeite, mais
19 Mort 630 36 Lennart Gammelsrud SFK Acerina (AC) 2018-09-03 Bunnmeite, mais
20 Brasme 3250 62 Lennart Gammelsrud SFK Acerina (AC) 2018-08-10 Bunnmeite, mais
21 Mort 580 38 Lennart Gammelsrud SFK Acerina (AC) 2018-08-10 Bunnmeite, mais
22 Mort 520 34 Lennart Gammelsrud SFK Acerina (AC) 2018-08-10 Bunnmeite, mais
23 Mort 510 35 Lennart Gammelsrud SFK Acerina (AC) 2018-08-10 Bunnmeite, mais
24 Vederbuk 2100 52 Lennart Gammelsrud SFK Acerina (AC) 2018-08-08 Bunnmeite, mais
25 Vederbuk 2250 54 Lennart Gammelsrud SFK Acerina (AC) 2018-08-07 Bunnmeite
26 Vederbuk 2200 54 Lennart Gammelsrud SFK Acerina (AC) 2018-08-07 Bunnmeite, mais
27 Vederbuk 2125 53 Lennart Gammelsrud SFK Acerina (AC) 2018-08-07 Bunnmeite, mais
28 Mort 720 36 Lennart Gammelsrud SFK Acerina (AC) 2018-08-01 Bunnmeite, mais
29 Sik 1460 53 Lennart Gammelsrud SFK Acerina (AC) 2018-04-01 Ismeite mark
30 Sik 1220 51 Lennart Gammelsrud SFK Acerina (AC) 2018-04-01 Ismeite mark
31 Sik 1400 54 Lennart Gammelsrud SFK Acerina (AC) 2018-03-31 Ismeite mark
32 Sik 1260 49 Lennart Gammelsrud SFK Acerina (AC) 2018-03-31 Ismeite mark
Top