Dersom du blir med som medlem hos oss vil du få tilgang til mange flere Artikkler, mulighet for å bruke båtene våre og bli med på mange spennende diskusjoner på forumet.

Specimenkonkurransen 2017

Bli medlem i NMU, da får du tilgang til mer informasjon, bl.a. hvor fangstene er tatt. Og ikke minst får tilgang til alle specimenfangster fra 1989 og frem til i dag!

Plass Art Vekt Lengde Navn Klubb Dato Metode/agn
1 Suter 2640 55 Espen Grønberg SFK Tinca (TI) 2017-07-11 Method Feeder Popup Mais Glow Blue Wonderberry
2 Suter 2560 54 Espen Grønberg SFK Tinca (TI) 2017-07-08 Method Feeder Popup Mais Pink Bumbleberry
3 Suter 2580 50 Espen Grønberg SFK Tinca (TI) 2017-07-07 Method Feeder Popup Mais Glow Blue Wonderberry
4 Suter 2640 55 Espen Grønberg SFK Tinca (TI) 2017-07-07 Method Feeder Popup Mais Pink Bumbleberry
5 Suter 2810 54 Espen Grønberg SFK Tinca (TI) 2017-07-07 Method Feeder Popup Mais Pink Bumbleberry
6 Suter 2580 53 Espen Grønberg SFK Tinca (TI) 2017-07-06 Method Feeder Popup Mais Glow Blue Wonderberry
7 Suter 2600 53 Espen Grønberg SFK Tinca (TI) 2017-07-06 Method Feeder Popup Mais Glow Blue Wonderberry
8 Suter 2620 53 Espen Grønberg SFK Tinca (TI) 2017-06-17 Method Feeder Popup Mais Glow Blue
9 Suter 2530 0 Espen Grønberg SFK Tinca (TI) 2017-06-12 Method Feeder Popup Mais Yellow Pineapple
10 Suter 2610 54 Espen Grønberg SFK Tinca (TI) 2017-06-12 Method Feeder Popup Mais Glow Blue
11 Suter 2590 0 Espen Grønberg SFK Tinca (TI) 2017-06-11 Method Feeder Popup Mais Yellow Pineapple
12 Karpe 9520 80 Espen Grønberg SFK Tinca (TI) 2017-06-04 Snowman Nash 4G Squid
Top